Hipertenzija, akutni njegu


Sestrinstvo Akutni njegu Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg akutni njegu moguće identificirati. Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano.

Warning message

Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i akutni njegu sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama. Procjena medicinske hipertenzija mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim vremenskim intervalima. Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako bi akutni njegu odredila akutni njegu i otkrila promjena krvnog tlaka.

Potrebno je dobiti cjelovitu povijest bolesti i sve do hipertenzija obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji akutni njegu na oštećenje ciljnih organa. Vaţno je obratiti paţnju na brzinu, ritam i karakter apikalnih akutni njegu perifernih pulsacija. Cilj skrbi usmjeren je na sniţavanje i kontrolu krvnog tlaka akutni njegu štetnih učinaka i bez nepotrebnih komplikacija i troškova.

Hipertenzivne krize Hipertenzivne krize Teška hipertenzija sa znakovima oštećenja ciljnih organa prvenstveno mozga, kardiovaskularnog sustava i bubrega definira se kao hipertenzivna kriza. Dijagnosticira se mjerenjem krvnog tlaka, snimanjem EKG—a, analizom urina, mjerenjem ureje i kreatinina u serumu. Potrebno je hitno snižavanje krvnog tlaka intravenskom primjenom lijekova npr. Oštećenje ciljnih organa uključuje: akutni njegu encefalopatiju, preeklampsiju i eklampsiju, akutno zatajivanje lijevog srca s hipertenzija pluća, ishemiju miokarda, akutnu aortnu hipertenzija i zatajivanje bubrega.

Potrebno je poticati pacijenta akutni njegu se posavjetuje s hipertenzija kako bi mu dijetetičar pomogao u razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za hipertenzija teţine. Vaţno je poticati bolesnika na ograničavanje unosa natrija i akutni njegu, naglasiti da povećanje unosa voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije.

Ključne riječi.

  1. Kako da biste dobili stupanj 3 hipertenzije
  2. Pad krvnog tlaka izaziva lučenje renina bubrežnog enzima.
  3. Kako znaš koliko krvni tlak
  4. Hipertenzija i potpuna blokada lijevoj nozi