Hipertenzija liječenje objekt. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu


Arterijska hipertenzija obilježena je opetovano registriranim visokim vrijednostima krvnog tlaka u raznim okolnostima hipertenzija liječenje objekt tijekom jednoga tjedna.

hipertenzija liječenje objekt

Cilj ovog rada bio je ispitati znanje o arterijskoj hipertenziji te učestalost samokontrole krvnog tlaka osoba oboljelih od arterijske hipertenzije u ordinaciji obiteljske medicine Doma zdravlja Samobor. Istraživanje je obuhvatilo uzorak od ispitanika različite dobi, od Za svrhu istraživanja konstruiran je anonimni anketni upitnik koji sadrži 21 pitanje.

Izlečite hipertenziju: Namirnice koje efikasno snižavaju krvni pritisak

Prema rezultatima, većina ispitanika redovno pije terapiju, zna što je arterijska hipertenzija, koje su njezine posljedice kod ne uzimanja terapije, koji su rizični faktori hipertenzija liječenje objekt obolijevanje. Također, većina ispitanika znala je koja je normalna vrijednost krvnog tlaka te tvrde da su dovoljno educirani hipertenzija liječenje objekt strane liječnika i medicinske sestre obiteljske medicine, ali da je svakako potrebno poraditi na prevenciji arterijske hipertenzije.

hipertenzija lijek kharkov konačno mmad hipertenzija stupnja 2

Rezultati su izraženi u postocima, pojedinačno prema traženim varijablama. Svaka varijabla je prikazana grafičkim prikazom ili tablicom.

hipertenzija liječenje objekt

Arterial hypertension has been repeatedly registered with high blood pressure values in various circumstances at least for one week. The aim of this study was to examine the knowledge about arterial hypertension and the frequency of self - control of blood pressure patients suffering from arterial hypertension in the family medicine of Samobor Health Center. The study included a sample of of different ages, 40 to 90 years of age.

For the purpose of the research, an anonymous questionnaire containing the 21 questions was constructed. According to the results, most respondents regularly take therapy, knows what is arterial hypertension, which is its consequences when not taking therapy, which are risk factors for the disease.

nedostatak kalcija i hipertenzije pelud i hipertenzija

Also, most of the respondents knew what the normal blood pressure was and claim to be well-educated by doctors and family nurses, but it is certainly necessary to work on the prevention of arterial hypertension.

The results are expressed in percentages, individually according to the hipertenzija liječenje objekt variables.

Farmacija Sažetak Cilj ovog istraživanja bio je usporediti učinkovitost terapijskog pristupa pacijentima s arterijskom hipertenzijom bez komorbiditeta s pristupom pacijentima koji imaju arterijsku hipertenziju uz komorbiditete dijabetes ili zatajenje srca. Statistička analiza obuhvatila je pacijenta, koji su praćeni dana od dana kad im je dijagnosticirana arterijska hipertenzija. Bila je viša od one objavljene u rezultatima znatno većih europskih studija, što bi moglo ukazivati na mogući porast uspješnosti liječenja arterijske hipertenzije u Hrvatskoj.

Each variable is hipertenzija liječenje objekt by a graphic representation or table. Ključne riječi.

hipertenzija liječenje objekt