Hipertenzije i pregled. Specijalni program pretraživanja sekundarne hipertenzije


U novije vrijeme hipertenzije i pregled su se preporučivati niže vrijednosti krvnog tlaka kao ciljanog tlaka u liječenju hipertenzije.

hipertenzije i pregled

Takve preporuke mogle su se čuti od stručnjaka za hipertenziju koji sudjeluju u pisanju smjernica za liječenje. Međutim, taj pristup nije dokazan.

hipertenzije i pregled yandex proizvodi u hipertenzije

Hipertenzije i pregled ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je literatura kako bi se pronašli svi klinički pokusi u kjima je ispitano hipertenzije i pregled li niže ciljane vrijednosti krvnog tlaka bolje nego standardne ciljane vrijednosti krvnog tlaka. Analizirano je 7 studija u kojima je sudjelovalo ukupno više od Korištenje više lijekova za postizanje niže ciljane vrijednosti krvnog tlaka zaista je postiglo umjerena smanjenja krvnog tlaka.

hipertenzije i pregled

Međutim, ta strategija nije produljila preživljenje ili smanjila stopu srčanih udara, moždanih udara ili zatajenje bubrega. Bilješka o prijevodu: Hrvatski Cochrane Prevela: Livia Puljak Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka.

stupanj 3 hipertenzija hoće invalidnost hipertenzija možete letjeti

Uključite hipertenzije i pregled u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku.