Imenovanje liječenja hipertenzije, Liječenje povišenog krvnog tlaka


Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

moguće je da su hipertenzija 1 stupanj

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

Свежие комментарии

Prema novim imenovanje liječenja hipertenzije definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog imenovanje liječenja hipertenzije u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

imenovanje liječenja hipertenzije stupanj 2 hipertenzija ekg

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj. Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

imenovanje liječenja hipertenzije hipertenzija i matične stanice

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima hipertenzija lijekovi sigurno antihipertenziva.

Za pacijente s rezistentnom imenovanje liječenja hipertenzije preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

imenovanje liječenja hipertenzije