Kodiranje i hipertenzija


kodiranje i hipertenzija izbor tablete hipertenzija

Polimorfizmi; hipertenzija; asocijacija; kandidat-geni; Hrvatska Polymorphisms; hypertension; association; candidate-genes; Croatia Sažetak U ovom istraživanju provedena je asocijacijska studija s ciljem utvrđivanja povezanosti šest polimorfizama unutar tri gena koji kodiraju za osnovne komponente renin-angiotenzin sustava RAS s pojavom hipertenzije u populaciji Republike Hrvatske.

Od tri izučavana gena jedino se za gen koji kodiranje i hipertenzija za angiotenzin-pretvarajući enzim ACE mogla utvrditi povezanost s hipertenzijom.

za liječenje hipertenzije lijekova

Utvrđeno je da su izučavani polimorfizmi po dva polimorfizma unutar svakog gena u neravnoteži vezanosti gena unutar svakog od tri spomenuta gena. Budući da niti jedan od izučavanih polimorfizama unutar ACE gena nije u kodirajućoj regiji, pretpostavlja se da oni samo pokazuju efekt nekog trećeg, funkcionalnog polimorfizma, koji je također u neravnoteži vezanosti gena s izučavana dva.

kodiranje i hipertenzija recesivna hipertenzija gen

Rezultati su pokazali da se utjecaj polimorfizma ACE gena može objasniti recesivnim modelom, tj. Povećani utjecaj ACE gena na nastanak hipertenzije utvrđen je nakon ograničavanja uzorka na dobnu skupinu do 35 godina.

Još članaka iz "Županija"

Također, pokazano je da je utjecaj ACE gena na nastanak hipertenzije ograničen samo na muškarce, dok je kod žena nađen statistički značajan utjecaj indeksa tjelesne mase. Provedena je i analiza međupopulacijske diferencijacije s obzirom na kodiranje i hipertenzija polimorfizme na temelju učestalosti alela preuzetih iz literature.

kodiranje i hipertenzija vježbe za hipertenziju srce

Međutim, rezultati su pokazali da izučavani polimorfizmi nisu pogodni za analize populacijske diferencijacije. Izvorni jezik.

kodiranje i hipertenzija vegetativno vaskularna hipertenzija je da je