Liječenje hipertenzije biol


Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

možete lebdjeti noge u hipertenzije

Autor: doc. Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog liječenje hipertenzije biol arterijskog tlaka KMAT.

liječenje hipertenzije biol

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti liječenje hipertenzije biol novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala liječenje hipertenzije biol diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

liječenje hipertenzije biol dobar lijek za visoki krvni tlak bez nuspojava

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

panangin hipertenzije mogu piti

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.