Liječenje hipertenzije i astme


Kao i prije četiri godine, skup je ovaj put održan u Dubrovniku. Pokrovitelj međunarodnog skupa bio je Grad Dubrovnik, a teme liječenje hipertenzije i astme obuhvatile novosti u liječenju karcinoma pluća, opstruktivne bolesti pluća, plućnu hipertenziju, infekcije pluća, nove lijekove za liječenje tuberkuloze, registre rijetkih plućnih bolesti te biološke lijekove za liječenje teške astme.

Osim niza vrsnih predavanja, održani su i interaktivni prikazi slučajeva, Godišnja skupština Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a te prezentacija radovi na posterima.

Lijekovi na recept | Krka - farma

Kongresu je nazočilo više od masaža tijela hipertenzija. U Dubrovniku je od S obzirom na brojnost stranih predavača, Hrvatska liječnička komora okarakterizirala je skup kao međunarodni kongres. Kongres je održan pod pokroviteljstvom Grada Dubrovnika, a nazočilo mu je više od dvjesto pulmologa iz Hrvatske i uže regije.

Na svečanom otvorenju u Kneževu dvoru pozdravne su riječi, uz gradonačelnika Dubrovnika Matu Frankovića, uputili prof. Mina Gaga, članica predsjedništva Europskog respiratornog društva ERS i donedavna predsjednica tog društva, predsjednik Austrijskog pulmološkog društva prof.

Neven Miculinić.

VII. kongres Hrvatskog pulmološkog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem - Medix

Predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva prim. Neven Miculinić uputio je pozdravne riječi pozvanim predavačima i sudionicima na otvorenju kongresa u Kneževom dvoru Prof.

Mina Gaga naglasila je važnost povezanosti Hrvatskog pulmološkog društva i Europskog respiratornog društva jer je od konca prošle godine svaki član pulmološkog društva istovremeno i član ERSa.

Članstvo u ERS-u pruža neslućene mogućnosti edukacije putem redovitih publikacija, edukaciju na internetskim stranicama te mogućnost samoprovjere znanja iz pulmologije. Novosti u liječenju karcinoma pluća Prvoga radnog dana kongresa Luka Brčić, patolog iz Graza, govorio je o prediktivnim tumorskim biljezima raka pluća i o molekularnoj dijagnostici. U skoroj budućnosti odluka o vrsti liječenja svakog bolesnika neće se moći zamisliti bez sofisticiranih pretraga tumorskog tkiva, koje će učiniti patolog.

Sonja Badovinac, voditeljica bronhoskopske jedinice Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb, istaknula je mogućnosti suvremenih bronhoskopskih metoda u dijagnostici tumora pluća.

Netretirana hipertenzija povećava napor kome su izloženi srce i arterije, što konačno dovodi do njihovog oštećenja. Hipertenzija povećava rizik od otkazivanja srca, srčanog udara infarkt miokarda i šloga. Na sreću, tretman visokog krvnog pritiska je obično uspešan i lako se primenjuje. Ovde ćemo prikazati tretman osnovne primarne hipertenzije.

Endobronhalni ultrazvuk nezaobilazna je pretraga u određivanju stadija raka pluća i, ovisno o nalazu, važno dijagnostičko sredstvo prije odluke o resektabilnosti tumora. Ali Hoda, torakalni kirurg iz AKH, najveće bolnice u Beču, predstavio je minimalne invazivne kirurške metode liječenja karcinoma u torakalnoj kirurgiji, koje omogućuju da se pacijenti već nakon par dana oporave od kirurškog zahvata, za razliku od klasičnih torakotomija koje su iziskivale i mjesece postoperativnog oporavka.

Mina Gaga, donedavna predsjednica ERS-a, govorila je o suradnji ERS-a i hrvatskih pulmologa Ciljana terapija karcinoma pluća na osnovi molekularnih biljega hit je u svijetu. Kroz šumu brojnih lijekova od prve do treće generacije u liječenju adenokarcinoma bronha sjajnim preglednim izlaganjem nazočne je provela doc.

Antihipertenzivi

Ove je godine Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena autorima koji su postavili osnove liječenja raka imunoterapijom. A o toj, najsuvremenijoj metodi liječenja karcinoma pluća govorio je prof. Za sada se u Hrvatskoj određuje broj postotak pozitivnih stanica na receptor PD-L1 u histološkom preparatu tumorskog tkiva, a bolesnici s visokim udjelom tog markera dobri su kadidati za liječenje imunoterapijom, trenutačno najskupljom metodom liječenja, ali dostupnom i našim bolesnicima.

Plućna hipertenzija Plućna je hipertenzija zadnjih godina bila pomalo zanemarena na godišnjim skupovima pulmologa, no ove je godine sjajan izbor pozvanih predavača omogućio izvrstan uvid u temu. Nevenka Piskač Živković iz KB-a Dubrava na jezgrovit je način iznijela novu klasifikaciju i dijagnostiku plućne hipertenzije.

Prvi korak u postavljanju dijagnoze jest misliti i na tu ne baš rijetku bolest nažalost još poddijagnosticiranu.

Arterijska hipertenzija

Simptomi zaduhe i umaranja u fizičkom naporu postoje godinama prije nego se na bolest posumnja. Jedna od najvažnijih dijagnostičkih metoda jest ultrazvuk srca s procjenom liječenje hipertenzije i astme plućne hipertenzije PHa slijedi konačna dijagnoza kateterizacijom desnog liječenje hipertenzije i astme.

Akademik Miroslav Samaržija, predstojnik Klinike za plućne bolesti KBC-a i predstojnik Zavoda za plućnu hipertenziju ujedno i referalnog centra izvrsnim je izlaganjem na razumljiv način objasnio složene patofiziološke mehanizme nastanka plućne hipertenzije koji su ključ u pristupu višestranom liječenju bolesti.

Putem liječenja PH nazočne je proveo dr. Feđa Džubur KBC Zagreb, Klinika za plućne bolestisve kroz ilustrativne prikaze slučajeva u subspecijalističkoj praksi. Kako bi liječenje PH bilo što uspješnije, iznimno je važno stvoriti nacionalni registar tih bolesnika, o čemu je govorila dr.

Ana Hećimović iz iste ustanove. Kronična opstruktivna plućna bolest Opstruktivne bolesti pluća uvijek su jedna od glavnih tema godišnjeg stručno-znastvenog skupa hrvatskih pulmologa. Giovanni Vieggi, bivši predsjednik ERS-a i liječenje hipertenzije i astme Liječenje hipertenzije i astme instituta za biomedicinu i molekularnu biologiju u Palermu na Siciliji, prikazao je štetne učinke aerozagađenja na sveukupno zdravlje stanovništva. U istraživanjima u kojima je i sam bio jedan od glavnih autora, nedvosmisleno je dokazana izravna povezanost izloženosti štetnim plinovima, parama te sitnim česticama u zraku s nastankom kronične opstruktivne liječenje hipertenzije i astme bolesti KOPBpogoršanjem astme i porastom incidencije karcinoma pluća.

Navigacijski izbornik

Najvažniji uzroci aerozagađenja liječenje hipertenzije i astme su goriva koja izgaraju u cestovnim čičimak liječenje hipertenzije, zrakoplovima, brodovima, strojevima, elektranama i općenito industriji. Osim već poznatih štetnih učinaka ozona, dušičnog dioksida i ugljičnog monoksida, izuzetno je važna veličina čestica liječenje hipertenzije i astme zraku — one manje od 10 mikrometara u promjeru su najštetnije jer se lako deponiraju duboko u dišnim putovima, a mogu prijeći i u sistemski krvotok.

O novostima u liječenju KOPBa izlagali su svjetski priznati stručnjaci: prof. Konstantinos Kostikas iz Atene te prof. Arschang Kontinuirani tretman hipertenzije iz Beča. Dualna bronhodilatatorna inhalatorna terapija antiholinergikom produljenog djelovanja LAMA u kombinaciji s beta-2 agonistom produljenog djelovanja LABA ostaje kamen temeljac u liječenju i teških oblika KOPB-a, a inhalatorni kortikosteroidi kao dio trojne terapije daju se tek kod učestalih egzacerbatora.

Svi ovi lijekovi koriste se za liječenje hipertenzije, ali samo antihipertenzivi u užem smislu te riječi spadaju u zasebnu ATK skupinu pod nazivom "Antihipertenzivi". Stoga možemo reći da su svi antihipertenzivi antihipertenzivni lijekovi, ali nisu svi antihipertenzivni lijekovi antihipertenzivi.

Stupnjevit pristup liječenju KOPB-a u smislu deeskalacijske terapije drugim riječima, stupanj liječenje hipertenzije i astme nižebaš kao što postoji u liječenju bolesnika s astmom, princip je koji će se u skoroj budućnosti prakticirati sve više. Arschang Valipour održao je jedno od ponajboljih predavanja, i to o endoskopskom liječenju bolesnika s teškim oblicima KOPB-a u kojih dominira plućni emfizem.

Bronhoskopska implantacija endobronhalnih valvula i endobronhalnih spirala sve je raširenija u svijetu, a zakosit hipertenzije je bolesnicima koji imaju značajno reduciranu plućnu funkciju. Postupak je relativno jednostavan, a može zamijeniti kirurško reduciranje volumena pluća npr. Kao zanimljivost treba spomenuti prvu bolesnicu iz Hrvatske s implantiranim endobronhalnim spiralama liječenje hipertenzije i astme i valvulamakoju je prof.

Valipour tretirao u bečkoj bolnici Otto-Wagner-Spital, gdje radi. Neven Tudurić iz KB-a Dubrava podsjetio je nazočne na već 20 godina uspješnog provođenja GINA programa globalna inicijativa za dijagnosticiranje i liječenje astme u Hrvatskoj. Liječenje teške astme Prof. Mina Gaga iz Atene, donedavna predsjednica Europskog respiratornog društva, govorila je o biološkim lijekovima za liječenje teške astme.

Tretman visokog krvnog pritiska kod odraslih · Poliklinika Intertim

Prije odluke o započinjanju liječenja, potrebno je utvrditi radi li se doista o teškoj, na standardno liječenje refrakternoj astmi. Naime, nekontrolirana astma ne mora biti i teška ukoliko se bolesnik ne pridržava propisanog režima liječenja neadekvatna uporaba inhalatora, neuzimanje pune doze lijekova, kontinuirana izloženost pokretačima astme itd.

Što je astma?

Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika, prigodnim je govorom otvorio kongres Atrij Kneževog dvora tijekom svečanog otvorenja kongresa Novi biološki lijekovi koji se daju bolesnicima s teškom astmom su humanizirana monoklonska protutijela omalizumab, mepolizumab, reslizumab, benralizumab i dostupni su za liječenje i u Hrvatskoj neki od njih već nekoliko zadnjih godina.

Ta su protutijela usmjerena ili liječenje hipertenzije i astme imunoglobulin E npr. Interleukin 5 je ključni citokin u sazrijevanju eozinofila u koštanoj srži, u njihovu putovanju u ciljne organe te za liječenje hipertenzije i astme eozionofila na mjestu upale.

Anti IL-5 lijekovi daju se u teškoj eozinofilnoj astmi bez obzira na mehanizam njezina nastanka, a djelotvorni su i u teškoj alergijskoj astmi. Registri rijetkih plućnih bolesti O važnosti kreiranja nacionalnih registara rijetkih bolesti plućnog intersticija govorili su pozvani predavači iz Slovenije, Češke i Hrvatske.

Katarina Osolnik iz Sveučilišne bolnice za plućne bolesti i alergije u Golniku iznijela je slovenska iskustva u prikupljanju podataka o rijetkim plućnim bolestima, a dr. Ana Hećimović iz Zagreba predstavila prijedlog Hrvatskog registra rijetkih plućnih bolesti.

Valja posebno naglasiti važnost tih registara jer omogućuju uvid ne samo u epidemiološku situaciju u pojedinoj zemlji i EU-u u cijelosti, već i međunarodnu koordinaciju koja bi bila temelj u ispitivanju učinkovitosti potencijalnih novih terapija. Infekcije pluća u JIL-u Prof. Ivana Mareković, predstojnica Kliničkog zavoda za kliničku i molekularnu mikrobiologiju KBCa Zagreb, prikazala je nove dijagnostičke mogućnosti u utvrđivanju invazivnih gljivičnih infekcija u jedinicama intenzivnog liječenja te govorila o potencijalnim uzročnicima.

Viktorija Tomič, klinički mikrobiolog iz Sveučilišne bolnice za plućne bolesti i alergije u Golniku, govorila je o rezultatima triju velikih europskih studija koje su bile posvećene suzbijanju prijenosa infekcija rezistentnim mikrobima u JIL-u.

Vrlo pojednostavljeno: dobro staro pranje ruku iznad svega! Radovan Radonić iz Klinike za internu medicinu KBC-a Zagreb sjajnim je predavanjem iznenadio brojne pulmologe o korisnosti ultrazvuka u dijagnosticiranju i kontroliranju pneumonija u bolesnika u JIL-u. Do toga pozvanog liječenje hipertenzije i astme mnogi su mislili da liječenje hipertenzije i astme ultrazvučna sonda upotrebljiva samo za dijagnosticiranje i markiranje pleuralnih izljeva.

Tuberkuloza; interaktivni prikazi slučajeva Prof. Giovanni Battista Migliori, ravnatelj Istraživačkog instituta i suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za tuberkulozu i plućne bolesti u Tradateu u Italiji, svjetski je autoritet na polju liječenja i prevencije tuberkuloze i donedavni glavni tajnik ERS-a.

Više od 30 godina rada, kao ekspert Svjetske zdravstvene organizacije, posvetio je suzbijanju i liječenju tuberkuloze u krajevima najviše zahvaćenim tom još uvijek pogubnom bolešću Afrika, Južna Amerika, Azija.

Unatoč godinama borbe, tuberkuloza ostaje globalni javnozdravstveni problem — oko 1, No, zadnjih desetak godina velik je problem pojava multirezistentnih i ekstremnorezistentnih sojeva mikobakterija tuberkuloze. Svojim izlaganjem prof.

Migliori unio je tračak nade: konačno su se, nakon ih, pojavili novi djelotvorni lijekovi za liječenje tuberkuloze, čak i one najotpornije. Bedaquilin, pretomanid i delamanid su vrlo djelotvorni, no poprilično skupi lijekovi te za one najsiromašnije i najugroženije tuberkulozom ostaju zasad teško dostupni.

Giovanni Viegi, bivši predsjednik ERS-a i direktor Nacionalnog instituta za biomedicinu i molekularnu biologiju u Palermu, u društvu s predsjednikom Hrvatskog pulmološkog društva Interaktivni prikazi slučajeva iz kliničke prakse oduvijek su privlačili kolege, no ovaj je put auditorij ostao poluprazan zbog prekrasnog vremena.

Šteta, jer su prikazi bili odlično odabrani, vrlo dobro i ujednačeno pripremljeni, a svatko je mogao provjeriti svoje znanje putem elektroničkog glasovanja. Voditelji su i ove godine bili prim.

Lijekovi na recept

Dana Zadnjeg dana kongresa, Đivo Ljubičić iz KB-a Dubrava i dr. Liječenje hipertenzije i astme Crkvenac, specijalizantica pulmologije za OB-a Bjelovar nagrađeni su međunarodnim stručnim simpozijem na kojem se predstavljaju novosti iz cjelokupne pulmologije — PneumoUpdate Kongres je završio izletom na replici staroga dubrovačkog broda, karakom, hemostaza i hipertenzija Gruške Luke do Lopuda te natrag, uz dubrovačke zidine do Cavtata.

Trajna medicinska izobrazba Čitajte Medix, informirajte se, rješavajte test znanja i prikupljajte bodove za obnovu liječničke licence. Trenutno je aktivan test iz Medixa br.