Lijekove za visok krvni pritisak enalapril. Enap tablete (5/10/20mg) – Uputa o lijeku


Postoje tri grupe lijekova koji deluju na RAS: blokatori receptora angiotenzina ARB ili sartaniinhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima ACE i direktni inhibitori renina kao što je aliskiren. Kada je kombinacija ovih lijekova apsolutno neophodna radi postizanja dvostruke blokade RAS-anjihovu primjenu treba sprovoditi pod nadzorom specijaliste uz intenzivno praćenje bubrežne funkcije, balansa tečnosti i soli, i krvnog pritiska.

Prije početka uzimanja tačno pročitajte upute! Upute sačuvajte. Možda ćete ih opet željeti pročitati. Ako imate dodatna pitanja lijekove za visok krvni pritisak enalapril se sa ljekarom ili farmaceutom.

Lijek vam je bio propisan lično i ne smijete ga davati drugima. Njima bi moglo štetiti iako imaju znakove bolesti slične vašim. Ako bilo koje od neželjenih dejstavaa postane ozbiljno ili ako primjetite bilo koje neželjeno dejstvou koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavjestite svog ljekara ili farmaceuta. Ovo uputstvo sadrži: 1. Šta je Enalapril Lek i za šta se koristi 2.

  1. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine
  2. Je li moguće da ide u teretanu za hipertenziju
  3. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Arterijska hipertenzija
  4. O najvažnijim liječenju hipertenzije
  5. ENALAPRIL LEK 10 mg | MojLijek
  6. Prenewel - supstitucijsko liječenje bolesnika koji su već kontrolirani perindoprilom i indapamidom koji se primjenjuju istodobno u istim dozama.

O čemu morate voditi računa prije nego što počnete koristiti Enalapril Lek 3. Kako se Enalapril Lek uzima 4. Moguća neželjena dejstva 5. Čuvanje i rok trajanja Enalapril Lek 6. Dodatne informacije 1. Oni snižavaju povišen krvni pritisak posebnim blokiranjme supstance koja je prirodno prisutna u organizmu i zove se angiotenzin II.

ENALAPRIL LEK 10 mg

Angiotenzin II normalno očvršćava vaše krvne sudove. Enalapril Lek im omogućava da se opuste i na tan način olakšava da se snizi povišen krvni pritisak. Ovaj lijek ne liječi povišen krvni pritisak, već pomaže u njegovoj kontroli. Zbog toga, važno je da se redovno uzimaju ove tablete da bi se održala snižena vrijednost vašeg krvnog pritiska. Možda će biti potrebno da doživotno uzimate ovaj lijek.

Redovno posjećujte vašeg ljekara, čak i ako se osjećate dobro.

Lijekovi na recept | Krka - farma

Enalapril Lek tablete se koriste: za liječenje visokog krvnoga pritiska hipertenzije : kada je krvni pritisak povišen, vremenom se povećava opterećenje srca i arterija, tako da može da dođe do slabljena njihove funkcije. Kao posljedica toga može da dođe do oštećenja vitalnih organa: srca, mozga i bubrega i kao posljedica toga do moždanog udara, srčane insuficijencije zatajenje srcasrčanog udara, bolesti krvnih sudova ili bolesti bubrega.

Ako vam je ljekar preporučio da se pridržavate određene dijete, na primjer dijeta sa smanjenim unosom soli, pažljivo se pridržavajte savjeta za održavanje ovog načina ishrane. Ovaj način vam pomaže da lijek bolje kontroliše vaš krvni pritisak.

loše kardiogram hipertenzija dilatacija krvnog tlaka

Ljekar vam takođe može preporučiti i da smanjite tjelesnu težinu. Pridržavajte se preporučenih savjeta. Ako ste nekada ranije imali i da je zabilježeno u medicinskoj dokumentaciji simptome kao što su:oticanje lica, usana, jezika ili grla ili naglo nastale poteškoće u disanju i gutanjuAko su vam ranije bili dijagnostifikovani oticanje lica, usana,jezika ili grla ili iznenadne poteškoće u u disanju ili gutanju zbog genetskih faktora ili nepoznatih razloga pogledajte dio 4 Ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren.

Ako mislite da se bilo koje od gore navedenih stanja odnosi na vas, tablete ne uzimajte. Budite posebno oprezni kod upotrebe lijeka Enalapril Lek Enalapril Lek se ne smije koristiti za vrijeme trudnoće. Ako ostanete trudni za vrijeme hemoglobin i krvni tlak sa enalaprilom, pretsnite sa upotrebom ovog lijeka i lijekove za visok krvni pritisak enalapril se obratite vašem ljekaru.

Ovaj lijek ne mora da bude lijekove za visok krvni pritisak enalapril za određenu populaciju pacijenata. Recite vašem ljekaru ili apotekaru ako mislite da se bilo šta od navedenog odnosi na vas: ako ste u ranijem periodu koristili enalapril ili bilo koji drugi lijek iz grupe ACE inhibitora kao što su lizinopril ili kaptopril i imali ste alergijsku reakciju reakciju preosjetljivosti ili ste loše odreagovali na lijek, naročito ako su vam se javili oticanje lica, usana,jezika ili grla ili iznenadne poteškoće u u disanju ili gutanju.

Ovo su sve simptomi stanja koje se naziva hereditarni angioedem ili idiopatski angioedem. Kombinacija enalaprila sa ovim lijekom se ne preporučuje. Upotreba ACE inhibitora, kao lijekove za visok krvni pritisak enalapril je enalapril, sa ovim lijekovima može da poveća šansu da dobijete alergijsku reakciju angioedem.

Koliko realno mozete spustiti krvni tlak/pritisak bez lijekova?

Zbog toga, prije obavljanja određenih zadataka koji zahtijevaju posebu pažnju vožnja automobila ili upravljanje zahtjevnim mašinama pričekajte da biste mogli da procijenite kako ovaj lijek utiče na vas.

Upotreba Enalaprila Lek za vrijeme trudnoće može da prouzrokuje oštećenja ili čak i smrtni ishod kod ploda. Ovaj lijek se ne bi trebao upotrebljavati za vrijeme trudnoće. Ako ostanete trudni za vrijeme upotrebe Enalaprila Lek, prestanite sa upotrebom ovog lijeka i što prije se obratite vašem ljekaru. Postoji mogućnost da Enalapril Lek prelazi u majčino mlijeko. Ne biste trebali da dojite za vrijeme upotrebe ovog lijeka.

Potrebno je da obavijestite vašeg ljekara ili farmaceuta ako ste u skorije vrijeme imali obilno povraćanje ili proljev. Ako ste oboljeli od šećerne bolesti i ako pijete lijekove za liječenje šećerne bolesti oralni antidijabetici ili primate inzulin, pažljivo morate pratiti i kontrolisati nivo šećera u krvi zbog niskog nivoanaročito u toku prvog mjeseca liječenja sa Enalaprilom Lek.

Arterijska hipertenzija

Ako je potrebno da uradite bilo kakvu zubarsku stomatološku operativnu intervenciju ili bilo koji drugi operativni zahvat, obavijestite vašeg zubara ili ljekara da upotrebljavate ovaj lijek. Takođe zapamtite da je ovaj lijekove za visok krvni pritisak enalapril propisan samo vama zbog vaših određenih tegoba. Nemojte ovaj lijek davati drugim osobama, niti ga upotrebljavajte za bilo koje drugo stanje. Uzimanje drugih lijekova Nemojte da koristite bilo koje druge lijekove dok ne porazgovarate o tome sa vašim ljekarom ili farmaceutom.

Određeni lijekovi mogu da povećaju vaš krvi pritisak, na primjer lijekovi koji se kupuju u slobodnoj prodaji za kontrolu apetita, za astmu, prehladu, kašalj, polensku groznicu i probleme sa sinusima ili mogu takođe da loše reaguju sa Enalaprilom Lek. Obavjestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ako ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga dobili bez recepta. U ovim slučajevima ljekar treba da prilagodi dozu Enalaprila Lek ili da kontroliše nivo kalijuma u krvi.

Uzimanje ovih lijekova sa enalaprilom može da poveća rizik od alergijske reakcije koja se naziva angioedem. Trudnoća i dojenje Posavjetujte se sa ljekarom ili sa farmaceutom prije uzimanja bilo kojeg lijeka. Trudnoća Ljekaru morate reći ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću.

lijekove za visok krvni pritisak enalapril

Ljekar će vam pravilno savjetovati da prekinete sa uzimanjem lijeka Enalapril Lek prije nego zatrudnite ili odmah kada ga obavjestite da ste trudni, i umjesto uzimanja lijeka Enalapril Lek će vam savjetovati uzimanje drugog lijeka. Dojenje Obavjestite svog ljekara da dojite ili da ste upravo pred tim da počnete dojiti.

Lijekovi na recept

Dojenje novorođene djece prvih nekoliko sedmica nakon rođenjaosim prerano rođene djece, tokom uzimanja lijeka Enalapril Lek nije preporučljivo. Uticaj na sposobnost upravljanja sa vozilima i strojevima Studije o uticaju na sposobnost vožnje i upravljanja sa mašinama nisu napravljene. Lijek Enalapril Lek ne utiče na budnost, može doći do drugih reakcija kao na primjer vrtoglavice ili umora u vezi sa smanjenjem krvnog pritiska.

Ako do toga dođe vaša sposobnost za vožnju ili upravljanje strojevima može biti smanjena. Važne informacije o pojedinim sastojcima lijeka Enalapril Lek Lijek Enalapril Lek lijekove za visok krvni pritisak enalapril laktozu pogledajte poglavlje 6. Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju za pojedine šećere prije upotrebe ovog lijeka se posavjetujte sa ljekarom. Na apsorpciju ovog lijeka ne utiče hrana, tako da se lijek može uzeti neovisno o obroku.

ENALAPRIL LEK 10 mg 10 mg tableta

Pokušajte da lijek upotrebljavate svaki dan u isto vrijeme. Na ovaj način olakšavate sebi da zapamtite upotrebu vašeg lijeka. Uobičajene doze Enalapril Leka su sljedeće: Za pacijente se visokim krvnim pritiskom Odrasli Ljekar može da hipertenziju, sinkopu prilagodi dozu lijeka na osnovu odgovora vašeg krvnog pritiska. Uobičajeni dozni raspon je od 10 mg do 40 mg dnevno, s tim što se lijek može uzeti u jednoj ili u dve podjeljene doze.

Maksimalna dnevna doza za Enalapril Lek koji se uzima oralno je 40 mg.

lijekove za visok krvni pritisak enalapril stres i hipertenzija

Djeca mlađi od 16 godina Uobičajena početna doza je do 5 mg jednom dnevno. Doze preko 40 mg se nisu ispitivale.

Za pacijente sa zatajenjem srca Uobičajena početna doza je 2. Vaš ljekar će da vas pažljivo prati i kontroliše da bi utvrdio početni učinak na vaš krvni pritisak. Uobičajena početna doza je 5 mg do 20 mg s tim što se lijek može uzeti u jednoj ili u dve podjeljene doze. Maksimalna dnevna doza je 40 mg.

Podijelite članak

Ako ste uzeli veću dozu Enalapril Lek nego što bi smjeli U slučaju predoziranja, obratite se vašem ljekaru, Službi hitne pomoći ili regionalnom centru za kontrolu trovanja ako postoji u vašem mjestu boravkačak i ako nemate simptoma predoziranja. Simptomi koji mogu da se jave najčešće su osjećaj ošamućenosti ili vrtoglavica zbog iznenadnog lijekove za visok krvni pritisak enalapril prekomjernog pada krvnog pritiska.

Ako ste zaboravili uzeti Enalapril Lek Ako ste zaboravili da popijete tabletu, učinite to čim prije se sjetite. Međutim, ako nije prošlo više od 6 sati od propuštene doze lijeka, možete uzeti dozu lijeka koja vam je predviđena lijekove za visok krvni pritisak enalapril taj dan i zatim nastavite po uobičajenom planu korištenja lijeka.

Nemojte uzimati duplu dozu lijeka da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Enap tablete (5/10/20mg) – Uputa o lijeku

Ako imate dodatna pitanja o upotrebi lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Većina osoba nema bilo kakvih problema kada uzima ovaj lijek, ali ako primjetite bilo koji od sljedeće navedenih, imate neka druga neželjena dejstva ili se vaše stanje ne mijenja ili pogoršava, potražite medicinsku pomoć. Suhi kašalj, bol u grl Početna doza može da prouzrokuje veći lijekove za visok krvni pritisak enalapril krvnog pritiska, nego doze u toku kontiniurane primjene.

Ovo možete da osjetite kao nesvjesticu ili ošamućenost; od pomoći vam može da bude da legnete. Ako ste zabrinuti zbog vašeg stanja, molimo vas obratite se vašem ljekaru ili farmaceutu. Ocjena neželjenih dejstava je utemeljena na sljedećoj lijekove za visok krvni pritisak enalapril pojavljivanja: Vrlo često: Pojavljuje se kod više od 1 od 10 bolesnika Često: Pojavljuje se kod lijekove za visok krvni pritisak enalapril do 10 bolesnika od bolesnika Manje često: Pojavljuje se kod 1 do 10 bolesnika od 1.