Mjerenje ili mjerenje


Načini mjerenja[ uredi VE uredi ] Mjerne metode ili načini mjerenja mogu biti neposredni izravni i posredni mjerenje ili mjerenje.

mjerenje ili mjerenje

U neposrednom mjerenju mjerni rezultat se dobiva uspoređivanjem mjernog predmeta sa poznatom mjernom veličinom uz pomoć mjernog instrumenta. Mjerni rezultat se samo očita sa mjernog instrumenta.

mjerenje ili mjerenje hipertenzija 11, stupanj 3, stupanj rizika 4

U posrednom mjerenju mjerni se rezultat dobiva izračunom dviju ili više izmjerenih veličina. Pogreška mjerenja je odstupanje mjernog rezultata u odnosu na pretpostavljene nikad promijenjive vrijednosti mjerne jedinice, odnosno mjere.

mjerenje ili mjerenje

Mjerenje ili mjerenje koje se javljaju pri mjerenju mogu se odrediti kao: grube pogreške nepažnja ispitivanja, manjkavo znanje ispitivača, neprimjenjeno izabrana oprema ili njeno korištenje, površno opažanje ili računanjesustavne pogreške pogreške mjerne metode mjerenje ili mjerenje opreme, pogreške uslijed osobnih i vanjskih upliva slučajne mjerenje ili mjerenje promjene osobina opreme ili mjerenog predmeta, promjene uplivnih veličina, paralaksa Podrobniji članak o temi: Tolerancija dužinskih mjera Tolerancija dužinskih mjera nastaje sistematiziranim podacima o veličini dopuštenih odstupanja prilagođenih potrebama funkcionalnosti strojeva i mogućnostima ekonomične izrade i kontrole, sadržani su u standardiziranom sistemu mjernih tolerancija.

Nazivna mjera Di, di je određena zahtijevana mjera cjelobrojna ili decimalnana čijoj se osnovi određuju granične mjere, određene s gornjim i donjim odstupanjem.

mjerenje ili mijerenje

Gornja granična mjera Dmax, dmax je najveća dopuštena granica mjere, a donja granična mjera Dmin, dmin najmanja dopuštena granica, između kojih, uključno s njima samima, se mora nalaziti stvarna mjera D, d strojnog dijela. Razlika između gornjeg i donjeg graničnog odstupanja naziva se mjerna tolerancija TD, Tdili ukratko tolerancija, a jednaka je također razlici gornje i donje granične mjere.

ponašanje hipertenzije

Tolerancija je apsolutna vrijednost i zbog toga je bez predznaka. Gornje odstupanje je algebarska razlika između gornje granične mjere i pripadajuće nazivne mjere i označava se slovima ES za vanjske mjere i es za unutrašnje mjere.

hipertenzija želudac je

Donje odstupanje je algebarska razlika između mjerenje ili mjerenje granične mjere i pripadajuće nazivne mjere, a označuje se slovima EI za unutrašnje mjere i ei za vanjske mjere. Nul-linija je, pri grafičkom prikazivanju graničnih mjera i dosjeda crta, koja označava nazivnu mjeru, i od koje mjerimo odstupanje.

Stvarno odstupanje je algebarska razlika između stvarne izmjerene mjere i nazivne mjere, i mora se nalaziti između gornjeg i donjeg odstupanja, uključujući i njih.

ime liječnika koji liječi hipertenziju sekundarna hipertenzija nefrogena