Nefroangioskleroz hipertenzija


Sve do devedesetih godina prošlog veka posvećivana je pažnja hipertenziji kao fakto- ru rizika za kardiovaskularne bolesti, dok je hronična nefroangioskleroz hipertenzija bubrega kao posledici hiperten- zije bila zanemarena [4].

Cilj ovog rada je da se prikažu metode za dijagnozu nefroan- gioskleroze i ishemijske nefropatije i istaknu savremeni stavovi o dijagnostoci ovih bolesti u kliničkoj praksi. Theodor Fahr je Kako ovaj naziv ističe renalnu sklerozu, a zanemaruje vaskularne promene karakteristične za ovaj entitet, u evropskoj medicinskoj literature se češće koristi naziv nefroangioskleroza [13]. Klinički kirterijumi za dijagnozu ne- froangioskleroze. U praksi se često nefroangioskleroz hipertenzija nefroangioskleroze postavlja olako pa postoji osnovana sumnja da je učestalost nefroangi- oskleroze precenjena.

Discover the world's research

Tačna dijagnoza nefroangioskleroze može da se postavi samo histološki, ali se biopsija bubrega kod ovakvih bolesnika, a pogotovo kod starijih, retko primenjuje, što se ne može smatrati pogrešnim.

U praksi se najčešće dijag- noza nefroangioskleroze postavlja na osnovu kriterijuma koje su predložili Schlessinger nefroangioskleroz hipertenzija saradnici [14], a koji se danas već smatraju klasičnim. Ovi su nefroangioskleroz hipertenzija nabrojani u ta- beli 1, a pored njih neki autori preporučuju i nekoliko dodatnih: starost bolesnika preko 55 godina, muški pol, hiperurikemija, normalan sediment mokraće i simetrično smanjeni bubre- zi izmereni ultrazvučnim nefroangioskleroz hipertenzija [11,15,16].

Pouzdanost kliničkih kriterijuma za di- jagnozu nefroangioskleroze. Dijagnoza ne- froangioskleroze se često postavlja bez provere o prisutnosti pomenutih kliničkih kriterijuma 1.

  1. Ujutro trčanje i hipertenzija
  2. (PDF) Nefroangioskleroza i ishemijska bolest bubrega -dijagnostički izazov

Porodična anamneza o esencijalnoj hipertenziji 2. Dugogodišnja hipertenzija koja prethodi proteinuriji 3. Prisustvo hipertenzivne retinopatije 4.

Druge aterosklerotične promene: periferna arterijska bolest, ishemijska bolest srca, cerebrovasku- larna bolest 6. Normalna ili blago smanjena funkcija bubrega nefroangioskleroz hipertenzija.

Recommendations

Odsustvo bilo koje druge bolesti bubrega, dijabetesa, drugih sistemskih bolesti nefroangioskleroz hipertenzija izloženost ne- frotoksinima Tabela 1. Klinički kriterijumi za dijagnozu nefroangioskleroze Nefroangioskleroza i ishemijska bolest bubrega 74 posebno ako se bolesnici jave u već odmaklim stadijumima bolesti.

S druge strane, do sada je objavljen mali broj radova u kojima je u dijagnostici nefroangi- oskleroze korišćena biopsija tablete za hipertenziju prestarium. Međutim, iako nefroangioskleroz hipertenzija gioskleroza najčešće protiče kao asimptomat- ska bolest sa oskudnim nalazom u mokraći, ponekad se može javiti i obilnija proteinurija, nefroangioskleroz hipertenzija nefrotskog ranga.

U tim slučajevima, kao i kod bolesnika sa rekurentnom ili perzistentnom hematurijom, bolest se ne može klinički razliko- vati od glomerulonefritisa. Tada je indikovana biopsija bubrega ne samo da bi se postavila tačna dijagnoza nego i zbog odluke o lečenju. Međutim, nije uvek jednostavno postaviti di- jagnozu čak ni pomoću patohistološke analize.

Dijagnoza Na KZB se obično posumnja na osnovi povišenih vrijednosti kreatinina u serumu. Dijagnoza se većinom postavlja na osnovi anamneze, fizikalnog pregleda i jednostavnih laboratorijskih pretraga, u koje idu analiza mokraće s pregledom sedimenta te određivanje elektrolita, ureje, kreatinina, PO4, Ca i krvne slike. Ponekad su potrebni specifični serološki testovi. Razlikovanje akutnog od kroničnog zatajenja se nefroangioskleroz hipertenzija temelji na anamnezi povišenih vrijednosti kreatinina i abnormalnom nalazu mokraće.

Nefroangioskleroz hipertenzija Kincaid-Smith [20] je istakla da nefroangioskleroz hipertenzija vaskularne nefroangioskleroz hipertenzija često javljaju kod bole- snika sa primarnim glomerulonefritisom i da su mnogo izraženije nego što bi odgovaralo dobnoj starosti bolesnika. Više autora potvrđuje ovaj nalaz, a Meyrier i saradnici [11] ističu da u glomerulonefritisima intezitet vasku- larnih promena zavisi od starosti bolesnika, ali i činjenicu da nefroangioskleroz hipertenzija nije preduslov da se nefroangioskleroz hipertenzija različitim bolestima bubrega razviju vaskularne promene.

Izražene vaskularne promene opisane su i kod bolesnika sa endemskom nefropatijom, iako hipertenzija nije karakteristika ove bolesti [21].

hipertenzija, arterijska

Upravo zbog svih ovih dilema i nefroangioskleroz hipertenzija bolesnika kod kojih postoji sumnja na nefroan- giosklerozu, dijagnoza ove bolesti će se i dalje najčešće postavljati na osnovu dokazivanja navedenih kliničkih dijagnostičkih kriterijuma.

Međutim, neophodno je da se uvek pažljivo isključe druge bolesti bubrega kako se među bolesnike označene kao nefroangioskleroza ne bi svrstali bolesnici se stenozom renalne arterije, ishemijskom bolešću bubrega, glomerulskim i drugim bolestim bubrega koje takođe mogu biti udružene sa hipertenzijom [22]. Ishemijska nefropatija.