Niacin bilo hipertenzija


Vitamini Poznat je i pod nazivom PP-faktor pelagra-preventivni faktor.

poslastica hipertenzija bez droge opasna od piva u hipertenzije

Spada u grupu B-vitamina. Nedostatak ove materije u organizmu dovodi do pojave dobro opisanog sindroma pelagre, koji je sada veoma redak. U organizmu niacin prelazi u aktivni oblik, amid nikotinske kiseline.

niacin bilo hipertenzija hipertenzija muškaraca i žena

Hemijski, nikotinamid je amid-beta-piridin-karbonske nikotinske kiseline. Organizam koristi alimentarne izvore nikotinamida, ali u nedostatku, pa i normalno, vrši i ograničenu sintezu u kojoj je triptofan izvorni materijal. Iz ovoga je niacin bilo hipertenzija da je za nastajanje potpune avitaminoze potrebno da hrana oskudeva ne smao u nikotinamidu nego i u belančevinama sa triptofanom.

niacin bilo hipertenzija

Nikotinamid ispoljava svoje biološko dejstvo u obliku nikotinamidadenin-dinukleotida i nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfata NAD i NADP koji predstaljaju koenzime nekih oksidoreduktaza, važnih enzima koji katalizuju brojne oksidoreduktivne procese u ćeliji.

Ukoliko Niacin bilo hipertenzija se svideo naš tekst, zamolili bismo Vas da nas podržite tako što ćete nas pratiti na Facebook-u ili Twitter-u.

loše navike s hipertenzijom

Pročitajte još.