Oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok


Na temelju članka Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti u daljnjem tekstu: bolovanje osiguranika Oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok zavoda za zdravstveno osiguranje u daljnjem tekstu: Zavod koje utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi koji ima ugovor sa Zavodom. Članak 2.

oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok ja sam izliječen od hipertenzije

Rokovi do kojih najdulje može trajati bolovanje osiguranika Zavoda iz članka 1. Članak 3. Nakon proteka roka najduljeg trajanja bolovanja za određenu bolest iz članka 2.

hipertenzija pubertet

Članak 4. Izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je prekinuti bolovanje osiguranika i prije isteka roka iz članka 2. Članak 5.

oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok etiologija hipertenzija klinika

Ako je prema ocjeni izabranog doktora, a nakon provedenog liječenja i medicinske rehabilitacije zdravstveno stanje osiguranika takvo da se daljnjim liječenjem ne može poboljšati te je kod osiguranika nastupila trajna nesposobnost za rad, kao i u slučaju kada bolovanje traje neprekidno 6 mjeseci izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite obvezan je uputiti osiguranika nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja koje donosi ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti.

Iznimno od odredbe stavka 1.

oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok

Članak 6. Nadzor nad korištenjem bolovanja sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i ovoga Pravilnika obavlja Zavod putem tijela ovlaštenog za kontrolu bolovanja sukladno općem aktu Zavoda, te putem ovlaštenog doktora iz članka 3.

vezani članci

Poslodavac osiguranika može zahtijevati od Zavoda kontrolu opravdanosti bolovanja za sve vrijeme trajanja bolovanja osiguranika. Članak 8.

hipertenzija, simptomi žučni mjehur grade 3 hipertenzija što je to

Ovaj Pravilnika stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Prilog 1.

oporavak od hipertenzije tijekom 3 tjedna blok dijabetes tipa 2 hipertenzijom stupnja 3