Pripreme za hipertenziju x, Krvni tlak


Postoje dva tipa hipertenzije visokog krvnog pritiska — primarni i sekundarni koji uključuje endokrinu hipertenziju.

teen hipertenzija

Mnoge hipertenzije spadaju u primarni tip. Njihov uzrok je nepoznat, ali genetika pripreme za hipertenziju x rizični faktori previsok unos soli, prekomerna težina, pušenje, alkohol i određeni lekovi mogu uticati na povećanje pritiska.

Primarna hipertenzija obično dobro reaguje samo na promenu životnog stila i lekove za snižavanje pritiska.

Sekundarna hipertenzija zahteva drugačiji tip tretmana. Ona je rezultat drugog stanja zato se uzročnik mora prepoznati i lečiti. Sekundarna hipertenzija može biti uzrokovana poremećajem rada nadbubrežne žlezde.

pripreme za hipertenziju x

Renovaskularna hipertenzija je još jedan oblik sekundarne hipertenzije uzrokovana hormonskim disbalansom. Ona se javlja kada arterije koje prenose krv do bubrega postanu uže usled nagomilavanja materije izazvane visokim holesterolom.

Bubrezi tada pogrešno protumače manji dotok krvi smatrajući da je pritisak niži i stimulišu hormone da povise krvni pritisak.

Predpostavlja se da jedna trećina odrasle populacije ima pritisak koji bi se mogao lečiti, a ovaj procenat se menja po regijama u zavisnosti od načina ishrane, fizičke aktivnosti i životne dobi. Verovatno da nema osobe koja bar jednom nije imala problem sa povišenim pritiskom, a dodatan problem u lečenju hipertenzije predstavlja dodatak da se terapija uzima neredovno i često u nedovoljnim dozama. Dakle, kako se određuje hipertenzija?

Poremećaj rada tireoidne žlezde, bilo da previše stvara hormona hipertireoidizam ili manje stvara hormona hipotireoidizamtakođe su druga endokrina stanja koja uzrokuju sekundarnu hipertenziju. Neki medikamenti mogu uzrokovati sekundarnu hipertenziju uključujući terapiju estrogenom u  menopauzikortikosteroidi — antiinflamatorni lekovi koji leče artritis, astmu i druga hronična stanja.

pripreme za hipertenziju x

Pripreme za hipertenziju x zavisnosti od uzroka, sekundarna endokrina hipertenzija se može uspešno lečiti lekovima ili operacijom.