Što učiniti ako se bol u srcu


Što sve uzrokuje bol u prsima?

Sve u svemu, najčešći uzroci su: Poremećaji stijenke prsnog koša odnosno oni koji zahvaćaju mišiće, rebra ili hrskavicu Bolesti pleure GI bolesti npr. Bolesnika treba pitati o bilo kojem precipitirajućem zbivanju npr. Specifični čimbenici koje treba zabilježiti su, da li se bol pojavljuje u naporu ili mirovanju, kod psihološkog stresa, prilikom disanja ili kašljanja, postoje li tegobe pri gutanju, povezanost s obrocima te položaji tijela u kojima se bol smiruje ili pojačava npr. Treba zabilježiti prethodne slične napade uz obraćanje pažnje sličnostima i razlikama prema sadašnjem.

Važni povezani simptomi koje treba tražiti su što učiniti ako se bol u srcu, palpitacije, sinkopa, dijaforeza, mučnina ili povraćanje, kašalj, vrućica i tresavica. Osvrt na druge organske sustave treba hipertenziju, sinkopu simptome mogućih uzroka, uključujući bol u nogama, edem ili oboje duboka venska tromboza [DVT] i zbog nje moguća PE te kroničnu slabost, malaksalost i mršavljenje rak.

Bol u prsištu

Ranija anamneza bi trebala dokazati poznate uzroke, osobito kardiovaskularne i GI poremećaje te sve pretrage i ispitivanja na srcu npr. Također treba zabilježiti čimbenike rizika za bolest koronarnih arterija ili kraće, koronarnu bolest KB—npr. Anamneza o lijekovima treba zabilježiti uzimanje lijekova i tvari koje mogu potaknuti spazam koronarnih arterija npr.

Obiteljska anamneza treba zabilježiti opterećenost IM osobito u ranoj životnoj dobi i hiperlipidemijom. Na obje ruke i noge se opipavaju pulsevi.

dr Rodoljub Ristić - tema: Bol u grudima

Krvni tlak se mjeri na obje ruke, kao i paradoksalni puls. Bilježi što učiniti ako se bol u srcu opći izgled npr. Vrat se pregledava tražeći proširene vene i hepatojugularni refluks i oblike venskog vala. Opipavaju se pulsevi karotida, limfni čvorovi i promjene štitnjače. Auskultiraju se šumovi karotidnih arterija. Pluća se perkutiraju i auskultiraju na postojanje i simetriju zvukova disanja, znakove kongestije suhe ili vlažne krepitacije, hropcikonsolidacije, pleuralnog trenja i izljeva oslabljeni zvukovi disanja, prigušenost pri perkusiji.

Pregledom srca se bilježi intenzitet i vremenski raspored 1. S2 srčanog tona, pomake pulmonalne komponente S2 pri disanju, otvaranje i zatvaranje mitralnog zalistka, zvukove pleuralnog trenja, šumove i galope. Kad se otkriju šumovi, treba zabilježiti njihov vremenski raspored, trajanje, zvuk, oblik i intenzitet kao i promjene pri promjeni položaja tijela, držanja za nešto i Valsalvinog manevra.

Kad se otkriju galopi, potrebno je razlikovati 4. Prsni koš se pregledava tražeći znakove ozljede ili infekcije herpes zosterom, te se opipava tražeći krepitacije koje ukazuju na zrak u potkožju i bol.

Abdomen se opipava tražeći bol, organomegaliju te mase ili osjetljiva što učiniti ako se bol u srcu, osobito u području epigastrija i desnog gornjeg kvadranta. Noge se pregledavaju opipavajući arterijske pulseve i utvrđujući je li perfuzija odgovarajuća, postoji li edem, varikozne vene i znakovi DVT npr.

Premda znakovi za uzbunu ukazuju na veliku vjerojatnost da se radi o teškoj bolesti, a mnoge bolesti imaju »klasična« očitovanja vidi Tablicu 1mnogi teški bolesnici ne pokazuju te klasične simptome i znakove. Primjerice, bolesnici s ishemijom miokarda se mogu žaliti samo na indigestiju ili jako bolnu stijenku prsnog koša prilikom palpacije. Prilikom obrade bolesnika s torakalnom boli potrebno je biti sumnjičav. Bez obzira na to, moguća su neka razgraničenja i poopćenja.

Trajanje: Dugotrajna bol odnosno koja traje tjednima ili mjesecima nije znak bolesti koja neposredno ugrožava život. Takva je bol često mišićnokoštanog porijekla, premda u obzir dolazi što učiniti ako se bol u srcu porijeklo iz GI sustava ili rak, osobito u starijih bolesnika. Teške bolesti se u pravilu očituju bolovima koji traju nekoliko minuta do sati, premda napadi mogu recidivirati npr.

Bol u prsima – uzroci, simptomi i liječenje

U tim dobnim skupinama su češći uzroci mišićnokoštane i plućne bolesti. Pogoršanje i olakšanje: Premda se angina može osjetiti bilo gdje između uha i pupka a često ne u prsištu u pravilu je uvijek povezana s tjelesnim i emocionalnim stresom, odnosno, može se dogoditi da jednoga dana zbog penjanja stubama samo na jedan kat bolesnici osjete anginoznu bol, a drugoga dana podnesu penjanje od tri kata.

Noćna angina je karakteristična za zatajenje srca ili spazam koronarnih arterija. Bol uzrokovana mnogim bolestima, kako teškima, tako što učiniti ako se bol u srcu bezazlenima, može se pogoršati disanjem, kretanjem ili palpacijom prsišta.

Boli vas u prsima? Može biti infarkt, upala mišića ili posljedica tjeskobe

Nitroglicerin može ublažiti bol prouzročenu ishemijom miokarda i spazmom mišića koji ne pripadaju srcu npr. Istovremeni nalazi: Vrućica je nespecifičan nalaz, ali ako je praćena kašljem, ukazuje na plućni uzrok. Bolesnici s Raynaudovim sindromom ili migrenskim glavoboljama ponekad imaju spazam koronarnih arterija.

Čimbenici rizika: Postojanje ili nepostojanje čimbenika rizika za KB npr. Uzrok boli u prsištu u što učiniti ako se bol u srcu s tim čimbenicima može biti druge prirode, a bolesnici bez njih mogu imati akutni koronarni sindrom. Međutim, verificirana KB u pacijenta s bolovima u prsištu povećava vjerojatnost da je upravo ta dijagnoza uzrok trenutne boli osobito ako bolesnik opisuje simptome kao »slične svojoj angini« ili »slične svom posljednjem infarktu«.

Ako simptomi ukazuju na akutni koronarni sindrom, ili ako nema drugog jasnog uzroka osobito u bolesnika s što učiniti ako se bol u srcu se razine troponina i CPK. Ako u obzir dolazi PE, određuju se D—dimeri. Žurna koji uključuju hipertenziju obrada od osnovne važnosti jer ako postoji IM ili akutni koronarni sindrom, bolesnika treba odmah uputiti na kateterizaciju srca kad je dostupna ; terapijski vremenski razmak za perkutani zahvat iznosi 90 min.

Neki poremećaji utvrđeni ovim pretragama potvrđuju dijagnozu npr. Drugi poremećaji ukazuju na dijagnozu ili barem ukazuju na potrebu za dodatnom obradom npr.