Uloga sestre u liječenju hipertenzije. Izvještaj sa 5. simpozija Udruge medicinskih sestara u hipertenziji


Izvještaj sa 5.

hipertenzija liječenje novosti borbi protiv hipertenzije je kroz njegov želudac

Osnovana je Samo trajnom edukacijom medicinskih sestara može se postići i bolja edukacija hipertoničara, a time i bolja regulacija krvnog tlaka kao i smanjenje komplikacija koje prate ovu bolest. Hipertenzija u djece i adolescenata je česti klinički problem. Danas se u Hrvatskoj i u svijetu primjećuje nedovoljna briga za mjerenje i registraciju krvnog tlaka u ovoj populaciji.

turika i hipertenzija hipertenzija koja se razvija

Prema uloga sestre u liječenju hipertenzije, smatra se da dijete ima povišen krvni tlak ako izmjerena vrijednost tlaka prelazi U praksi to znači sljedeće: inicijalno je potrebno izmjeriti tjelesnu visinu djeteta i korištenjem posebnih tablica nomograma odrediti centilnu vrijednost tjelesne visine prema dobi i spolu.

Prema tom podatku tražimo u drugim tablicama na kojoj centili se nalazi vrijednost upravo izmjerenoga krvnog tlaka.

hipertenzije, kronične bolesti od onoga što lupanje srca

Preventivni programi nastoje potaknuti pedijatre i liječnike, koji se brinu za djecu i adolescente, da iznad treće godine života mjerenje tlaka bude obavezan i nezaobilazan dio sistematskog pregleda.

U prevenciji hipertenzije u djece i adolescenata značajno mjesto zauzimaju i medicinske sestre kroz različite aktivnosti na razini zdravstvenih ustanova i zajednice.

uloga sestre u liječenju hipertenzije da li je moguće piti mineralnu vodu s hipertenzijom