Umjerene hipertenzije


U novije vrijeme počele su se preporučivati niže vrijednosti krvnog tlaka kao ciljanog tlaka u liječenju hipertenzije.

Njegove su karakteristike da je čest, u prvo vrijeme bez simptoma, lako se otkriva, lako liječi, a ako se ne liječi, obično dovodi do smrti. Učestalost bolesti varira ovisno o nizu čimbenika, no kod bjelačkog stanovništva koje živi u većim ili manjim urbanim sredinama prisutna je u oko polovice njih kod crnačkog stanovništva taj je postotak i veći. Treba naglasiti da umjerene hipertenzije bolesnih ne zna za svoju bolest, a da više od polovice onih koji se liječe, ne čine to dovoljno dobro. To umjerene hipertenzije znači da je adekvatno liječeno manje od trećine bolesnika.

Takve umjerene hipertenzije mogle su se čuti od stručnjaka za hipertenziju koji sudjeluju u pisanju smjernica za liječenje. Međutim, taj pristup nije dokazan. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je literatura kako bi se pronašli svi klinički umjerene hipertenzije u kjima je ispitano jesu li niže ciljane umjerene hipertenzije krvnog tlaka bolje nego standardne ciljane vrijednosti krvnog umjerene hipertenzije.

OTVORENI STUDIO - Saznajte koliki je vaš krvni tlak!

Analizirano je 7 studija u kojima je sudjelovalo ukupno više od Korištenje više lijekova za postizanje niže ciljane vrijednosti krvnog tlaka zaista je postiglo umjerena smanjenja krvnog tlaka. Međutim, ta strategija umjerene hipertenzije produljila preživljenje ili smanjila stopu srčanih udara, moždanih udara ili zatajenje bubrega. Bilješka o prijevodu: Hrvatski Cochrane Prevela: Livia Puljak Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka.

Vrlo često se povišen krvni tlak može kod nekih osoba izmjeriti prilikom pregleda u liječničkoj ordinaciji, a da većina kasnijih mjerenja kod kuće pokaže normalan tlak. Taj je fenomen poznat odavno u medicinskoj praksi i naziva se fenomenom bijele kute. Osobe koje reagiraju fenomenom bijele kute imaju povećan rizik razvoja komplikacija na krvožilnom sustavu u kasnijim godinama života. Očito je kako ovakva reakcija na bilo koji stresni podražaj ukazuje na kasnije umjerene hipertenzije.

Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku.