Znaci hipertenzije u djece


dr bozhyev hipertenzija enap hipertenzija liječenje

Hipertenzija kod djece često je nedijagnosticirana i neliječena Petra Štefanac, mag. Prema studiji koja je obuhvatila gotovo znaci hipertenzije u djece Djeca koja imaju hipertenziju imaju velike predispozicije za hipertenziju u odrasloj dobi i mnoge faktore rizika za kardiovaskularne bolesti.

Povišen krvni pritisak kod dece

Zabrinjavajuće je otkriće da samo 1 od 20 djece kojima je dijagnosticirana perzistentna hipertenzija u trajanju duljem od 1 godine ima propisan antihipertenziv, iako smjernice znaci hipertenzije u djece uvođenje lijeka ako nije došlo do poboljšanja vrijednosti krvnog tlaka unutar 3—6 mjeseci od dijagnoze.

Istraživači su analizirali zdravstvene podatke 1,2 milijuna pedijatrijskih pacijenata, uključujući demografske podatke, dijagnozu, krvni tlak, visinu i medikacijsku povijest. U znaci hipertenzije u djece je uključeno Od toga je Istraživači su iz studije izostavili prakse s manje od 50 podobnih pacijenata da bi se osigurao multivarijabilan model.

s hipertenzijom papar kada se daje u invalidnost hipertenzije

Od djece s hipertenzijom 2. Samo djece od dijagnosticiranih uzimalo je antihipertenzive unutar 12 mjeseci od dijagnoze perzistentne hipertenzije. Znaci hipertenzije u djece nedijagnosticiranih slučajeva može se objasniti varijacijama u normalnom krvnom tlaku s obzirom na spol, percentil visine i dob među djecom, a veća je vjerojatnost da će se dijagnosticirati hipertenzija kod pacijenata koji su stariji, viši, teži ili muškog spola te kod onih čija mjerenja su pokazala vrijednost krvnog tlaka u rasponu vrijednosti 2.

Rezultati ove studije ukazuju na znaci hipertenzije u djece potrebu evaluacije krvnog tlaka kod pedijatrijskih pacijenata kako ne bi ostali bez potrebne dijagnoze i tretmana koji im može smanjiti kardiovaskularni rizik u budućnosti.

vježba u teretani za hipertenziju