3 i omega hipertenzije


Od prvih spoznaja do kliničke primjene Dugolančane nezasićene masne kiseline koje imaju 3 i omega hipertenzije terapijski učinak su eikozapentaenoična EPA te dokozaheksaenoična kiselina DHA. Pozitivni učinci omega masnih kiselina na rizične faktore za koronarnu 3 i omega hipertenzije poznati su već nekoliko desetljeća.

Podaci su dobiveni iz studija na populacijama koje su zbog zemljopisnog položaja podneblja u kojem žive ili tradicijskih razloga konzumirale veću količine ribe koja sadrži nezasićene masne kiseline.

Dugolančane nezasićene masne kiseline koje imaju pozitivan terapijski učinak su eikozapentaenoična EPA te dokozaheksaenoična kiselina DHA. Učinci ove skupine pripravaka ostvaruju se na nekoliko nivoa.

Doza omega-3 u hipertenziju

To su smanjenje razine triglicerida u krvi, smanjenje srčane frekvencije i krvnog tlaka, antiaritmijsko djelovanje te povoljan učinak na parametre sustava zgrušavanja krvi u smislu promocije 3 i omega hipertenzije djelovanja. Djelovanjem na lipide u krvi smanjuje se razina triglicerida uz blago 3 i omega hipertenzije HDL kolesterola. Kliničke koristi izbornik hipertenzija recepti smislu redukcije kardiovaskularnog mortaliteta teško je pripisati jedino promjenama lipida.

Stoga, treba misliti na dodatne učinke ovih pripravaka.

Uloga prehrane u prevenciji i liječenju hipertenzije

Mehanizmi djelovanja Omega-3 masne kiseline povećavaju vazodilatacijske sposobnosti endotelnih stanica stimulirajući sintezu dušičnog oksida. Također, protuupalni učinci posredovani su interakcijom sa sustavom citokina, interleukina te tumor nekrotizirajućeg faktora alfa TNF-a. Ove su adhezijske molekule važni posrednici upale, imunološkog odgovora te drugih nepovoljnih mehanizama promocije kardiovaskularnih bolesti.

Omega-3 masne kiseline povećavaju vazodilatacijske sposobnosti endotelnih stanica stimulirajući sintezu dušičnog oksida.

U borbu protiv hipertenzije uz omega - 3 masne kiseline

TNF-a je važan posrednik prema endokrinom sustavu, osobito hormonima nadbubrežne žlijezde, akutni je reaktant upale, stimulira lučenje 3 i omega hipertenzije te uvjetuje inzulinsku rezistenciju. Unatoč antitrombotskom učinku, u studijama nije registrirano jasno povišenje rizika od krvarenja. Eksperimentalni podaci ukazuju na smanjenu aktivaciju trombocita te posljedično njihovu smanjenu agregaciju.

Ipak, kod primjene visokih doza lijeka treba voditi računa o produljenju vremena krvarenja. Djelovanje na kardiovaskularni sustav Prema podacima o djelovanju na određene parametre hemodinamike za očekivati je da omega masne kiseline imaju povoljan učinak i na liječenje povišenog krvnoga tlaka.

Da je modulacija hemodinamike značajna i u kliničkim ishodima pokazale su studije primjene omega-3 nezasićenih masnih kiselina kod bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca.

Medicinski uređaj ubojica omega hipertenzije

Antiaritmijski učinak ostvaruje se nakon višetjedne primjene putem ugradnje u staničnu membranu i modulacije ionskih kanala u staničnoj membrani, osobito u stanicama sinusnog čvora srca što dovodi do smanjenja frekvencije srca u mirovanju.

Smanjenje srčane frekvencije smanjuje potrošnju kisika u miokardu. Pokazano je povoljno djelovanje i na varijabilnost srčanog ritma heart rate variability- HRVfunkciju koja je pod kontrolom autonomnog živčanog sustava. Varijabilnost srčanog ritma povezana je s aritmogenim potencijalom miokarda i pojavom hemodinamski značajnih ventrikulskih aritmija koje mogu vitalno ugroziti bolesnika, npr.

Omegama protiv povišenog krvnog tlaka - Zdravo budi

Neke kliničke studije ukazale su na smanjenje rizika pojave fibrilacije atrija, osobito kod bolesnika nakon preboljelog infarkta miokarda te upravo na ovom području primjene 3 i omega hipertenzije s nezasićenim masnim kiselinama nalaze svoju čvrstu indikaciju.

Druga važna indikacija 3 i omega hipertenzije hipertrigliceridemija. Prema 3 i omega hipertenzije o djelovanju na određene parametre hemodinamike za očekivati je da omega masne kiseline imaju povoljan učinak i na liječenje povišenog krvnoga tlaka.

Mogući povoljni mehanizmi djelovanja obuhvaćaju poboljšanje dijastoličkog punjenja lijeve klijetke na temelju popustljivosti lijeve klijetke što je vrlo osjetljiva faza u srčanom ciklusu.

Uz smanjenje srčane frekvencije, što je i inače cilj u liječenju srčanog zatajivanja, bolesnici imaju bolji klinički ishod nakon višegodišnje primjene ovih lijekova. S druge strane, učinak na perifernu cirkulaciju i sistemski vaskularni otpor putem poboljšanja vazodilatacijskog učinka endotela provodi se smanjenjem odgovora na promotore vazokonstrikcije kao što su angiotenzin II te noradrenalin.

Na taj način ovi lijekovi interferiraju s djelovanjem 3 i omega hipertenzije živčanog sustava te reninsko-angiotenzinskog sustava.

Jogom protiv hipertenzije

Kliničke studije Učinak na kliničke ishode putem smanjenja sistemske vaskularne rezistencije smanjuje rizik od komplikacija kao što su ruptura koronarnog plaka, moždani udar s neurološkim posljedicama, uključujući kognitivne posljedice, na taj način poboljšavajući ishode kod visoko rizičnih bolesnika. U velikoj metaanalizi studija koje su obuhvaćale bolesnike s povišenim  krvnim tlakom, a koji su liječeni omega masnim kiselinama uključeno je 70 randomiziranih kliničkih ispitivanja.

Ispitivanja su provedena u Sjevernoj Americi, Europi te Australiji. Unos omega-3 masnih kiselina ostvaren je putem hrane, ribljeg ulja ili pročišćenim etilnim esterima masnih kiselina.

Konzumiranje omega-3 masnih kiselina smanjuje rizik od razvoja hipertenzije

Statistički značajno sniženje krvnoga tlaka kod hipertenzivnih bolesnika iznosilo je Zanimljivo, u studijama koje su  uključivale i normotenzivne 3 i omega hipertenzije koji su uzimali omega 3 masne kiseline registrirano je značajno sniženje sistoličkog kao i dijastoličkog krvnog tlaka.

3 i omega hipertenzije zamijećen jasan učinak ovisan o dozi, ali kod doza manjih od 2g na dan nije bilo značajne redukcije dijastoličkoga tlaka.

Ovo je do sada najopsežnija kvantitativna analiza dostupnih podataka o učinku omega-3 masnih kiselina na povišen krvni tlak. U zaključku autori navode da su omega masne kiseline jednako učinkovite kao i intervencije u promjeni životnoga stila, uključujući poticanje tjelesne aktivnosti, smanjenje unosa alkohola i soli, kod bolesnika koji ne uzimaju antihipertenzivne lijekove.

Od prvih spoznaja do kliničke primjene

Smanjenje sistemske vaskularne rezistencije putem promjena endotelne funkcije glavni je mehanizam na koji omega masne kiseline smanjuju povišeni krvni tlak. Učinak na kliničke ishode putem smanjenja sistemske vaskularne rezistencije smanjuje rizik od komplikacija kao što su ruptura koronarnog plaka, moždani udar s neurološkim posljedicama, uključujući kognitivne posljedice, na taj način poboljšavajući ishode kod visoko rizičnih bolesnika.

Zaključak Omega masne kiseline lijekovi su s jasnim učinkom na smanjenje nagle srčane smrti kod bolesnika s preboljelim infarktom miokarda. Osim toga pokazuju učinak na poboljšanje funkcije endotela, hemodinamiku te funkciju lijeve 3 i omega hipertenzije.

Omega 3 s hipertenzijom

Kod uzimanja više od 2 grama na dan smanjuju sistolički i dijastolički arterijski tlak, a kod manjih doza reduciraju sistolički tlak, najjače pokazujući povoljne učinke kod bolesnika koji nisu liječeni anihipertenzivnim lijekovima.

Na taj način ovi lijekovi s relativno malo nuspojava mogu umanjiti incidenciju kroničnih bolesti koje uzrokuje hipertenzija. The inverse relation between fish consumption and year mortality from coronary heart disease. N Engl J Med ; Interplay between different polyunsaturated fatty acids and risk of coronary heart disease in men.

Circulation ; Clinical prevention of sudden cardiac death by n-3 polyunsaturated fatty acids and mechanism of prevention of Arrhythmias by 3 i omega hipertenzije fish oil. Effect of omegafatty acids supplementation on endothelial funcion: a meta analysis of randomized controlled trials.

Atherosclerosis ; Am J Hypert ; 27 7