Hipertenzija u prijevodu. Hipertenzija – Wikipedija


hipertenzija u prijevodu hipertenzija endometrioza

U novije vrijeme počele su se preporučivati niže vrijednosti krvnog tlaka kao ciljanog tlaka u liječenju hipertenzije. Takve preporuke mogle su se čuti hipertenzija u prijevodu stručnjaka za hipertenziju koji sudjeluju u pisanju smjernica za liječenje.

hipertenzija u prijevodu hipertenzija na 36 tjedana

Međutim, taj pristup nije dokazan. U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirana je literatura kako bi se pronašli svi klinički pokusi u kjima je ispitano jesu li niže ciljane vrijednosti krvnog tlaka bolje nego standardne ciljane vrijednosti krvnog tlaka. Analizirano je 7 studija u kojima je sudjelovalo ukupno više od Korištenje više lijekova za postizanje niže ciljane vrijednosti krvnog tlaka zaista je postiglo umjerena smanjenja krvnog tlaka.

hipertenzija u prijevodu

Međutim, ta strategija nije produljila preživljenje ili smanjila stopu srčanih udara, moždanih udara ili zatajenje bubrega. Bilješka o prijevodu: Hipertenzija u prijevodu Cochrane Prevela: Livia Puljak Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na hipertenzija u prijevodu jeziku.

hipertenzija u prijevodu