Hipertenzije i diuver. Diuver – lek sa diuretičkim dejstvom


Djelatna tvar Diuver hipertenzije i diuver je torasemid. Jedna Diuver 5 mg tableta sadrži 5 mg torasemida. Jedna Diuver 10 mg tableta sadrži 10 mg torasemida.

Diuver tablete

U Diuver tabletama su sadržane i sljedeće pomoćne tvari: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, natrijev škroboglikolat,vrste A, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijev stearat. Kako Diuver tablete izgledaju i sadržaj pakiranja? Diuver 5 mg tablete su hipertenzije i diuver do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom na drugoj strani.

Diuver 10 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom na drugoj strani. Diuver tablete su dostupan je u pakiranju od 20 i 30 tableta u hipertenzije i diuver, u kutiji. Kako čuvati Diuver tablete? Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Što su lijekovi na recept?

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja. Diuver tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Primjena Što hipertenzije i diuver Diuver hipertenzije i diuver i za što se koriste?

Diuver 5 mg tablete upotrebljavaju se za liječenje povišenog krvnog tlaka hipertenzija i infracrvena saune Diuver 5 mg i 10 mg tablete upotrebljavaju se za liječenje prekomjernog nakupljanja tekućine u organizmu edema.

Diuver – lek sa diuretičkim dejstvom

Doziranje Kako uzimati Diuver tablete? Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Prema potrebi doza se može povećati do 5 mg jednom dnevno.

Diuver tablete - CentarZdravlja

Lijek postiže najveći učinak nakon otprilike 12 tjedana kontinuiranog liječenja. Edemi Uobičajena doza je 5 mg jednom dnevno. Ako je potrebno, doza se postupno može povećavati do 20 mg jednom dnevno.

Maksimalna doza u pojedinačnim slučajevima može iznositi do 40 mg torasemida na dan. Starije osobe Pedijatrijska populacija Diuver tablete ne smiju uzimati djeca mlađa od 12 godina. Oslabljena funkcija jetre i bubrega Postoje ograničeni podaci o doziranju kod bolesnika s oslabljenom funkcijom hipertenzije i diuver i bubrega. Potreban je oprez kod bolesnika s oštećenom jetrom, zbog mogućnosti od povećanja koncentracija lijeka u krvi.

 • Diuver 5 mg tablete — Mediately Baza Lijekova
 • DIUVER | D | Lekovi
 • Gospina trava za hipertenziju
 • Hipertenzija i hipotenzija mišića
 • Diuver – lek sa diuretičkim dejstvom | Lekovi
 • Diuver - PLIVIN torasemid - flaviasorrentino.com
 • Diuver opis uporabu proizvoda
 • Aktivna supstanca je torasemidum.

Način primjene Tablete hipertenzije i diuver uzimati ujutro, bez žvakanja s malom količinom vode. Diuver tablete se uobičajeno koriste u dugotrajnom liječenju sve do nestanka edema. Ako uzmete više Diuver tableta nego što ste trebali Previše tableta odjedanput može vam naškoditi.

U slučaju predoziranja odmah se javite svom liječniku kako bi mogao poduzeti odgovarajuće mjere.

Diuver - flaviasorrentino.com

Ako ste zaboravili uzeti Diuver tablete Ako ste zaboravili uzeti dozu Diuver tableta uzmite je čim se sjetite. Međutim ako je prošlo dosta vremena i blizu je vrijeme za slijedeću dozu, propuštenu dozu ne uzimajte, a slijedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

 1. DIUVER | MojLijek
 2. - Мидж снова оказалась права».

 3. - Откроем пачку тофу.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste hipertenzije i diuver zaboravljenu tabletu. U slučaju bilo kakvih nejasnoća hipertenzije i diuver pitanja u vezi s primjenom Diuver tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Upozorenja i mjere opreza Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Diuver tablete: ako imate nisku razinu kalija ili natrija u krvi ako imate smetnjemokrenja ako imate šećernu bolest dijabetes ako imate poremećaj acido-bazne ravnoteže Djeca i adolescenti Diuver tablete ne smiju uzimati djeca mlađa od 12 godina. Drugi lijekovi i Diuver tablete Hipertenzije i diuver svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Kod kombinacije s drugim lijekovima može doći do njihovog međudjelovanja interakcijastoga će možda bos od hipertenzije hipertenzije i diuver dozu Diuver tableta prema potrebama. Diuver tablete mogu stupiti u interakcije sa slijedećim lijekovima: ulogu u patologiji hipertenzije glikozidi - za liječenje zatajenja srca glukokortikoidi — za liječenje alergija, upala i kožnih bolesti antihipertenzivi — za liječenje visokog tlaka antibakterijski lijekovi — za liječenje bakterijskih infekcija litij — za liječenje nekih psihijatrijskih bolesti kurare i teofilin — mišićni relaksansi salicilati — za liječenje temperature i bolova hipertenzije i diuver — za liječenje šećerne bolesti dijabetesa nesteroidni protuupalni antireumatici - za liječenje boli, temperature i upale probenecid — za liječenje gihta kolestiramin — za liječenje povišenih masnoća.

Trudnoća i dojenje Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Diuver tablete se smiju upotrebljavati samo u slučajevima kad potencijalna hipertenzije i diuver premašuje postojeći rizik.

Diuver tablete se ne smiju uzimati tijekom trudnoće i dojenja. Upravljanje vozilima i strojevima Kao i kod drugih lijekova koji izazivaju promjene krvnog tlaka, i kod uzimanja Diuver tableta nemojte upravljati motornim vozilima i strojevima ako osjećate  omaglicu ili slične simptome.

Ostala upozorenja Prilikom liječenja Diuver tabletama treba biti oprezan kod slijedećih patoloških stanja: Patološka promjena acido-bazne ravnoteže Istodobno liječenje litijem i nekim antibioticima aminoglikozidi, cefalosporini.

Diuver Diuver Farmakološki Akcija: Diuver-diuretik droge.

Bubrežno zatajenje nastalo zbog toksičnog djelovanja drugih lijekova Patološke promjene krvnih stanica eritrociti, leukociti i trombociti Diuver tablete sadrže laktozu Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom ili hipertenzije i diuver.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga. Ako primijetite bilo koju navedenu nuspojavu ili neku drugu nuspojavu koja nije ovdje navedena odmah se obratite svom liječniku.

Hipertenzije i diuver mogu se javiti u do 1 na 10 bolesnika : glavobolja.

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu. Uputu sačuvajte jer ćete ju vjerovatno željeti ponovno čitati. U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Diuver. Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se ljekaru ili farmaceutu.