Liječenje hipertenzije u cms


Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije?

liječenje hipertenzije u cms

Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

slane kupelji s hipertenzijom sredstva za čišćenje posuda hipertenziju

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije.

afabazol hipertenzija

Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili liječenje hipertenzije u cms u ranijim preporukama nije bio slučaj.

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka. Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva.

liječenje hipertenzije u cms boks i hipertenzija

Za pacijente s rezistentnom liječenje hipertenzije u cms preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

izvedba hipertenzija