Liječenje hipertenzije učinak na potentnost. Klinička primjena lacidipina


IZBACITE SVU SLUZ IZ SINUSA! Ovo su 5 prirodnih rešenja!

Glavni čimbenici rizika za kardiovaskularni pobol i smrtnost jesu dislipidemija, arterijska hipertenzija i dijabetes. Liječenje hipertenzije učinak na potentnost čimbenici rizika često se grupiraju pa zajedno uz pretilost visceralnoga tipa čine sindrom koji se naziva metaboličkim sindromom.

Recentnije spoznaje govore u prilog tomu da postoji uska povezanost između arterijske hipertenzije i dislipidemije, ali i obratno, neovisno o dijabetesu.

Osim toga stariji bolesnici često pokazuju očuvanu istisnu frakciju lijeve klijetke, čime je još teža odluka za početak terapije β-B. Među njima nebivolol se smatra najzanimljivijim u starijih osoba sa ZS-om zbog svojega jedinstvenog farmakodinamskog profila. Doista, β-selektivni antagonist nebivolol nema vazokonstriktornu aktivnost i ne utječe na dišne putove; štoviše, stimulira oslobađanje NO, što može poboljšati dijastoličku funkciju. Nebivolol se također dobro podnosi, uključujući i bolesnike s oslabljenom funkcijom bubrega, a udio bolesnika s prekidom liječenja zbog nuspojava bio je sličan u grupi liječenoj nebivololom i placebom U klinički stabilnih bolesnika terapiju β-blokatorima treba započeti niskom dozom i postupno titrirati do maksimalne podnošljive doze kako je prikazano na tablici liječenje hipertenzije učinak na potentnost.

Klinički to znači da je osobama koje se liječe od arterijske hipertenzije svakako potrebno provjeriti lipidogram, ali vrijedi i obratno. Dislipidemija i arterijska hipertenzija dijele neke zajedničke patofiziološke mehanizme pa se liječenjem jednoga čimbenika modificira i drugi.

Optimalni učinak postiže se adekvatnim liječenjem obaju čimbenika rizika.

Literatura Klinička primjena lacidipina Sistolički krvni tlak kod hipertenzivnih osoba naročito intenzivno raste u opterećenju, međutim, primjenom lacidipina sprečavaju se hipertenzivna oštećenja, posebno središnjeg živčanog sustava. Većini bolesnika za postizanje učinka bila je dostatna doza od 4 mg. Primjenom doze od 1, 2, 4 i 6 mg kod hipertenzivnih bolesnika tijekom mjesec dana pokazalo se da je početna doza 2 mg, koja je dovela do prosječnog pada tlaka 24 sata nakon posljednje doze od 17,7 mmHg sistolički tlak i 12,3 mmHg dijastolički tlak. Nakon 24 sata od uzimanja 4 mg doze lacidipina sistolički tlak smanjio se za 20,9 mmHg a dijastolički liječenje hipertenzije učinak na potentnost 13,8 mmHg.

Kamen temeljac liječenja dislipidemije jesu statini koji su učinkoviti uz nuspojave slične placebu. Budući da je arterijskoj hipertenziji često pridružena i kronična bubrežna bolest KBBliječenje dislipidemije u tih bolesnika ima također, neka pravila.

Inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima ACE-inhibitori su lijekovi koji se koriste prvenstveno za liječenje arterijske hipertenzije i kongestivnog zatajenja srca. Zbog svojih višestruko pozitivnih kliničkih efekata na kardiovaskularni sistem za njih se može reći da su  postali prvi izbor lijeka za liječenje hipertenzije. Prvi ACE-inhibitor otkriven je u zmijskom otrovu brazilske zmije Bothrops jararaca. Iz otrova te zmije izoliran je teprotid iz kojeg je QSAR modifikacijom dobiven kaptopril.

Dislipidemiju u bolesnika s kroničnom bubrežnom bolešću treba liječiti uz adekvatnu modifikaciju doze potentnih statina koji su danas na raspolaganju. Ključne riječi:.