Nesposobnost angine i hipertenzije. Transféré par


Hipertenzija

Invalidnost je bila uslovljena komplikacijama esencijalne hipertenzije nesposobnost angine i hipertenzije krvnim žilama srca: infarkt miokarda i angina pektoris, i krvnim žilama mozga: cerebrovaskularna bolest. Utvrđeno je da su infarkt miokarda i cerebrovaskularna bolest komplikacije u muškaraca sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, kao i kod VKV radnika a posebno u zanimanjima sa visokim emocionalnim zahtjevima pri radu.

Podijeli Ako se povišeni krvni tlak ne liječi, može izazvati otvrdnjavanje i zadebljanje arterija Hipertenzija je bolest koju karakterizira povišena vrijednost krvnog tlaka.

Infarkt miokarda hipertenzije i reishi sa gotovo jednakim udjelom u prvoj i nesposobnost angine i hipertenzije kategoriji invalidnosti i istim takvim učešćem u drugom i trećem stupnju hipertenzije, dok je angina pektoris bez značajnog udjela na kategoriju invalidnosti.

ZAKLJUČAK: Invalidnost, gubitak radne sposobnosti i promijenjena radna sposobnost zavise od pola, životne dobi osiguranika, stupnja hipertenzije, stručne spreme i grupe poslova. Provedeno istraživanje ukazuje na neophodnost uvođenja koncepta ranog otkrivanja i liječenja esencijalne hipertenzije, kako bi se smanjio morbiditet pa tako i broj osiguranika nesposobnih za rad u srednjoj životnoj dobi.

The disabilities are caused by heart blood vessel essential hypertension complications myocardial infarction and angina pectoris and brain blood vessel cerebra-vascular disease.

Nesposobnost angine i hipertenzije established that the myocardial infarction and cerebra-vascular disease are more frequent at male with high education, especially in jobs with high emotional request during their work.

Myocardial infarction participates with the same part in first and second category of disability and second and third grade of nesposobnost angine i hipertenzije.

Na temelju članka Ovim Pravilnikom određuju se rokovi do kojih može trajati privremena nesposobnost za rad zbog bolesti, ozljede ili drugih okolnosti u daljnjem tekstu: bolovanje osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u daljnjem tekstu: Zavod koje utvrđuje izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite u zdravstvenoj ustanovi, odnosno u privatnoj praksi koji ima ugovor sa Zavodom.

Angina pectoris haven not significant influence at category of disability. The study results indicates that early diagnosis and use concept of early discovering treatment essential hypertension with which could reduce morbidity and number of works active patients without working capability.