Ocat za liječenje hipertenzije, vezani članci


AMEC - lecenje hipertenzije

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc.

hipertenzija bilo para

Nikola Bulj, dr. Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s onom iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

ocat za liječenje hipertenzije asane za liječenje hipertenzije

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba. Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor antihipertenzivne terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak ocat za liječenje hipertenzije se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

konkor tablete hipertenzija od hipertenzije bolesnika

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za ocat za liječenje hipertenzije s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona.

Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

ocat za liječenje hipertenzije