Plućna hipertenzija.


Plućna arterijska hipertenzija Prosinac 23, Prof.

Navigacijski izbornik

Josip Vincelj dr. Plućna arterijska hipertenzija PAH karakterizirana je trajnim povišenjem tlaka u plućnoj arteriji. Trajno povišenje tlaka znači plućna hipertenzija je srednji tlak u plućnoj arteriji iznad 20 mmHg u mirovanju i iznad 30 plućna hipertenzija u tjelesnom naporu. Podjela PAH je na primarnu i na sekundarnu.

hipertenzija napreduje

Primarna PAH rijetka je bolest, nepoznatog je uzroka, a incidencija bolesti je oko slučaja na 1 milijun stanovnika. Primarna PAH najčešća jeu dobi od 10 do 40 godina života.

  • Tačan uzrok plućne arterijske hipertenzije još uvek je nepoznat.
  • Konsultacije sa lekarima 24 sata, za sve nedoumice oko Vašeg zdravlja, terapije, ishrane

Nakon puberteta bolest je češća u djevojaka. U primarnoj PAH nastaju promjene u stijenkama arterija pluća. Nastaje proliferacija intime arterije, nastaju promjene endotela i hipertrofija medije krvne žile uz smanjenje lumena krvne žile.

plućna hipertenzija rusa hipertenzije

Sekundarna PAH može biti uzrokovana bolestima srca ili bolestima dišnih putova. PAH uzrokuju bolesti koje povećavaju protok u plućnoj cirkulaciji, a to su tzv.

Lijekovi za razrjeđivanje krvi za povišeni tlak u plućima (plućnu hipertenziju)

U ovu skupini bolesti spadaju prirođene srčane greške plućna hipertenzija što su atrijski septumski defekt  ASDventrikulski septumski defekt VSD i otvoreni duktus arteriozus Ductus Botalli sa značajnim lijevo-desnim skretanjem krvi.

U ovih srčanih grešaka PAH nastaje kao rezultat povećanja protoka u desnoj strani srca i povećanja otpora - rezistencije.

  • Liječenje hipertenzije s matičnim stanicama
  • MSD priručnik dijagnostike i terapije: Plućna hipertenzija

Od bolesti dišnih putova koje uzrokuju PAH navode se intersticijska fibroza pluća i plućna hipertenzija opstruktivna plućna bolest.

Kod bolesti dišnih putova nastaje povećanje otpora- rezistencije protoku krvi u plućima uz promjene perivaskularnog parenhima, vazokonstrikcija plućnog arterijskog sustava i hipoksija. Bolesnici s plućnom arterijskom hipertenzijom mogu imati plućna hipertenzija kao što su  nedostatak zraka ili dispneja poglavito pri tjelesnim naporima, osjećaj slabosti, bol u prsima, palpitacije, kašalj, nesvjestica tj.

  1. Plućna hipertenzija – Wikipedija
  2. Poslastica hipertenzija u starijih osoba
  3. Plućna arterijska hipertenzija - Zdravo budi

Kako bolest napreduje tako bolesnici imaju izraženije simptome plućna hipertenzija desnog srca. Plućna hipertenzija i kod svih bolesti srca i krvnih žila pa tako i kod ove bolesti važna je anamneza i klinički pregled bolesnika.

Dijagnozu PAH postavljamotemeljem anamneze, kliničkog pregleda i dijagnostičkih postupaka. Dijagnostičke metode su elektrokardiografija EKGRTG snimka pluća i srca, ehokardiografija, scintigrafija pluća Talijemspirometrija, analiza plinova u arterijskoj krvi, višeslojna kompjutorizirana tomografija MSCTkateterizacija srca i nuklearna magnetna rezonancija NMR.

Zlatni standard u dijagnostici PAH je kateterizacija desne strane srca i direktno mjerenje tlaka u desnom atriju, desnom plućna plućna hipertenzija, plućnoj arteriji i plućnog kapilarnog tlaka.

viceva za hipertenziju hipertenzija zabranjeno namirnice

U dijagnostičkom postupku ispituje se i utjecaj lijekova, primjene kisika kao i utjecaj tjelesnog napora na vrijednosti tlakova u desnom srcu i u plućnoj arteriji.

Plućna hipertenzija ehokardiografijom mogu se indirektno izmjeriti  tlakovi u desnom srcu i u plućnoj arteriji, te na taj način dobijemo indirektne znakove PAH.

plućna hipertenzija

Mogućnost liječenja plućne arterijske hipertenzije je medikamentna. Od medikamenata na raspolaganju su nam vazodilatatori, blokatori kalcijskkih kanala, antagonisti receptora endotelina, prostaciklin PGI2sildenafil PDE5-inhihitor i antikoagulacijski lijekovi. Hipertenzija je bolest ili način života liječenje PAH plućna hipertenzija transplantacija pluća.

najbolja tableta za hipertenziju

Ocijenite članak Ocjena 4.