Spojeni sredstvo za hipertenziju, Kada je opasan krvni tlak?


Prije nego se manžeta počne napuhavati, uređaj će odrediti osnovni tlak manžete, koji je ekvivalentan tlaku zraka.

Preuzimanje

Mjerenje Vašeg tlaka je zasnovano na tom osnovnom tlaku. Nakon što se manžeta napuše dovoljno da zaustavi tok krvi u arteriji, počinje proces ispuštanja zraka.

bol u srcu za liječenje hipertenzije

Tijekom ispuštanja zraka, uređaj mjeri oscilacije tlaka uzrokovane Vašim pulsom. Bilo kakvo micanje mišića u tom periodu rezultirat će pogreškom u mjerenju.

Ovo su 32 sporna leka za hipertenziju

Nakon što odredi amplitudu i nagib oscilacija tlaka tijekom procesa ispuštanja zraka, uređaj će na osnovu njih odrediti sistolički i dijastolički tlak, kao i Vaš puls.

Kod prepoznavanja prelagano spojene manžete prilikom mjerenja, na ekranu će se prikazati ikona slabo spojene manžete. Suprotno, ukoliko je manžeta pravilno omotana oko nadlaktice za vrijeme mjerenja, prikazuje se ikona pravilno spojene manžete. Kada uredjaj detektira «pokret tijela» spojeni sredstvo za hipertenziju i poslije svakog mjerenja, prikazat ce se odredjena ikonica.

Ovaj detektor podsjeca korisnike da spojeni sredstvo za hipertenziju mirni tijekom postupka mjerenja te povećava točnost mjerenja.

  1. Glavno obilježje hipertenzije

Spojeni sredstvo za hipertenziju Preporuča se ponovno mjerenje ako se pokaže oznaka pokreta na ekranu. Nakon završenog mjerenja dobiven rezultat neće biti pohranjen u memoriju.

Uređaj je opremljen suvremenim sustavom indikacije rizika od hipertenzije koji vizualno prikazuje pretpostavljenu razinu rizika optimalni, normalni, povišeni normalni, prvi stupanj hipertenzije, drugi stupanj hipertenzije, treći stupanj hipertenzije rezultata nakon mjerenja.

Napomena: Preporuka je savjetovati se s lijecnikom ako se cesto pojavljuje ikona IHB-a.

Automatski tlakomjer na nadlakticu Rossmax X3

Ovaj uređaj namjenjen je za korištenje odraslim osobama  za kućno mjerenje krvnog tlaka. Nije namjenjen za djecu i novorođenčad. X3 je zaštićen od mogućih kvarova u proizvodnji kroz utvrđen  internacionalni program jamstva International Warranty Program.

Za pitanja oko jamstva, obratite se proizvođaču, Rossmax  International Ltd.

Kada je opasan krvni tlak?

Odmotajte manžetu te provedite kraj manžete kroz obruč kao na slici. Provucite lijevu ruku kroz manžetu. Kada je zatvorite, obojeni dio manžete treba biti bliže Vama, a cijev prema ruci slika 1.

Home Vijesti Kada je opasan krvni tlak?

Okrenite lijevi dlan prema gore i namjestite rub manžete na otprilike 1,5 do 2,5 cm iznad unutarnjeg dijela lakta slika 2. Postavite cijev preko sredine ruke.

Pravilno spojite manžetu.

medicinska hipertenzija sevastopol i hipertenzija

Ostavite mjesta za dva prsta između manžete i ruke. Postavite oznaku za arteriju iznad glavne arterije na unutarnjem dijelu ruke slika 3,4. Napomena: locirajte arteriju pritiskom  s dva  prsta iznad pregiba lakta s unutarnje strane lijeve ruke.

hipertenzija koliko možete popiti tekućine

Otkrijte gdje je najsnažniji puls, tamo  se nalazi glavna arterija. Preuzimanje Letak o Rossmax X3 tlakomjeru preuzmite ovdje en.

spojeni sredstvo za hipertenziju lignje hipertenzije

Kako koristiti Rossmax X3 tlakomjer?