Zbunjujući u terapiji hipertenzije


zbunjujući u terapiji hipertenzije

Što je novo u ESC smjernicama za liječenje arterijske hipertenzije? Autor: doc. Nikola Bulj, dr.

kako se postupa s visokog krvnog tlaka

Prema novim smjernicama definicija hipertenzije ostala je nepromijenjena u usporedbi s zbunjujući u terapiji hipertenzije iz U dijagnostici, nove smjernice osim mjerenja krvnog tlaka u ordinaciji ističu korisnost mjerenja tlaka u kućnim uvjetima ili korištenjem kontinuiranog mjerenja arterijskog tlaka KMAT.

Ove smjernice posvećuju veću pažnju hipertenziji u starijih osoba.

zbunjujući u terapiji hipertenzije vrste lijekova za hipertenziju

Prilikom odabira terapije u starijih osoba biološka dob i opće stanje bolesnika umjesto kronološke dobi određuju izbor zbunjujući u terapiji hipertenzije terapije. Jedna od najvećih novosti u novim smjernicama jest naputak da se antihipertenzivno liječenje treba započeti kombinacijom dvaju lijekova ACE inhibitora ili ARB lijekova u kombinaciji s antagonistom kalcijskih kanala ili diuretikomšto u ranijim preporukama nije bio slučaj.

Smjernice posebnu pažnju posvećuju suradljivosti bolesnika, budući da adherencija igra glavnu ulogu u lošoj kontroli krvnog tlaka.

Izbor je na nama, 2016

Stoga je preporuka da se, kada kod je moguće, primjenjuje fiksna kombinacija dvaju ili u rjeđim slučajevima triju antihipertenziva. Za pacijente s rezistentnom hipertenzijom preporučuje se dodavanje spironolaktona. Za razliku od smjernica za Eur Heart J.

mandarinski i hipertenzija